Miljöpolicy

Städexperten Fastighetsservice Öresund AB har en utvecklad arbetspolicy att sätta miljön i fokus. Vi arbetar för att styra verksamhetens alla led för en bättre miljö. Vi använder miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt.
Städexperten Fastighetsservice Öresund AB jobbar kontinuerligt för att förnya och förbättra denna miljöpolicy.