Snö & halkbekämpning

Städexperten Fastighetsservice utför snö och halkbekämpning på gårdar, trottoarer och parkeringar. Vi har en fullständig maskinpark eller också för hand där det behövs. Vi saltar eller sandar om så önskas.
Vi utför arbetet på vardagar eller som helgsjour.