Yttre fastighetsservice

I våran yttre fastighetsservice ingår bland annat:


 • Skräpplockning
 • Rensning av brunnsgaller
 • Rensning av stuprör
 • Rensning av papperskorgar och askkoppar
 • Sopning av källarnedfarter
 • Sopning av hårdgjorda ytor
 • Maskinsopning
 • Sophantering, tillsyn och skötsel av soprum
 • Besiktning av fasader
 • Besiktning av markbeläggningar
 • Underhåll