Gaturenhållning

Städexperten Fastighetsservice utför gaturenhållning där så önskas. Där innefattas skräpplockning, sopning med maskin eller för hand och ogräsbeskämpnig. Vi använder oss av ogräsättika eller så bränner vi ogräset.